Obec Breznička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

DHZ

Charakteristika Dobrovoľného hasičského zboru v obci Breznička


V roku 2010 a 2011 sa nám boli pridelené dve vyradené vozidlá HaZZ na zabezpečenie požiarnej ochrany v našej a, v rámci spolupráce, aj susedných obciach . Ide o vozidlo CAS 8 AVIAA -31/K vyrobené v roku 1996, ktoré je vo vybavení DHZ Breznička a vyradené bolo z HaZZ z dôvodu častej poruchovosti čerpadla . Vozidlo FORD MAVERICKvyrobené v roku 1993 určeného na technické zásahy, požiare v prírodnom prostredía na presun ľudí , materiálu v nedostupnom teréne. V roku 2012 nám boli na zabezpečenie BOZP pridelené KR HaZZ BB vyradené ochranné prilby PZ 3a aerosólové hasiace zariadenie HIRO.V roku 2010 nám boli pridelené vyradené tech. prostriedky HaZZ1 x ALP 100 Turbon vyrobený 1970,1 x Odsávač dymu PD 90 vyrobený 1977,ktoré sa snažíme opraviť a udržiavať v pohotovosti. Náš DHZ má čerpadlo1 x PS 12vyrobené 1979 a čerpadlo PS 8 typ H 800 vyrobené 1956.S ú určenéna zásahy pri povodniach a príprave hasičskej súťaže.Podľa zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi obce vykonávajú takzvaný zverený výkon štátnej správy .Zákon č.129 / 2002 Z.z o Integrovanom záchrannom systéme ( v znení zákona č.445/2008 Z.z)určuje pôsobnosť obce a úlohy v rámci koordinácií činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život , zdravie, majetok alebo životné prostredie. Ďalšie úlohy obcí sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č.121/ 2002 Z. z o požiarnej prevencii. Na riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnostikladne vplýva aj činnosť OHZ, v ktorom sú našimi členmi aj zamestnanci HaZZ a pomáhajú odstraňovať zistené nedostatky s osobami, ktoré majú požadovanú odbornúspôsobilosť.NášOHZ je registrovaný vo zvolávacom systéme www.systémhasici.sk

 


Náš DHZ má 20 aktívnych členov a pracuje na udržaní akcieschopnosti uvedenej techniky,školenia a výcviku svojich členov. V prípade povodní, ktoré neobišli v roku 2010 ani našu obec, došlo k zaplaveniu okolitých rodinných domov nachádzajúcich sa v blízkosti vodného toku Ipeľ a Banského potoka.Naši členovia vykonávali čerpacie práce zo zasiahnutých rodinných domov a pri opakovanom čistení zaplavených studní. Počas záplav došlo aj k zrúteniu jedného rodinného domu a potrebnej evakuácii päť člennej rodiny hasičským družstvom z HS Poltár-OR HaZZ Lučenec . Následne im bolo poskytnuté náhradné ubytovanie v spolupráci s ÚSVR v LC ,Obecným úradom Breznička a OHZ pri presunutí rodiny , nábytku a iných nevyhnutných činností. Na žiadosť obcí, kde nemajú zriadený OHZ alebo dostatočné tech. vybavenie,niektoré zásahy boli vykonané aj pre susedné obce z dôvodu, že v našom okrese sú len tri DHZ,ktoré majú cisternové automobilové striekačky .V roku 2012 zasahoval náš DHZ 1x pri požiari rodinného domu v spolupráci s HaZZ ,5 x pri požiari suchej trávy a krovia v katastri našej obce, 1 x pri požiari veľkokapacitného kontajnera, 1 x pri technickom zásahu po upchatí odpadového potrubia v obytnom dome. Veľkú zásluhu na činnosti majú profesionálni hasiči a príslušníci polície, ktorí sú aj našimi členmi DHZ,kde rozvíjajú prácu s mládežouna požadovanej úrovni. Naši členovia vykonali rôzne ukážky a školenia pre žiakov v Základnej škole s Materskou školou v obci Brezničkaa vykonali preventívne kontroly na zabránenie vzniku požiaru . V roku 2002 sa zúčastnili na Medzinárodnej súťažimladých hasičovv Poľsku, kde sa umiestnili na popredných miestach v konkurencii súťažiacich z ČR , MR, AUS , GER, a PĽ. Začiatkom roku 2013 sme vykonali čerpanie vody v rodinných domoch nachádzajúcich sa v blízkosti vodných tokov Ipeľ a Banský potok z dôvodu vyliatia sa z koryta následkom daždivého počasia a spúšťania sa snehu. V mesiaci apríl 2013 členovia DHZ boli nápomocní hasičskému družstvu HaZZ pri požiari rodinného domu č.131 v našej obci , kde pred príchodom profesionálnej jednotky vykonali odpojenie elektrickej energie a vykonávali prvotný zásah .Ďalšie činnosti ako sú práca s mládežou, údržba hasičskej zbrojnice , opravy techniky a zabezpečenie úloh na zníženie rizika vzniku požiaru sa vykonávajú počas celého roka .

e-img-71e-img-3202

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Hasičská stovka 4.31 MB pdf 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Málinec 2014 2.72 MB pdf 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Radzovce 2015 3.53 MB pdf 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Utekáč 2015 3.73 MB pdf 2.10.2019
Polomka súťažné družstvo dievčat 2015 1.34 MB pdf 2.10.2019
História Dobrovoľného hasičského zboru Breznička 4.47 MB pdf 2.10.2019
2007 Záchrana bociana v obci Breznička 1.89 MB pdf 2.10.2019
Asistencia DHZ Breznička pri športovom dni - beh 2015 1.39 MB pdf 2.10.2019
Exkurzia DHZ a ZŠ Breznička na HS 1.77 MB pdf 2.10.2019
Oprava Hasičskej zbrojnice v Brezničke 5.97 MB pdf 2.10.2019
Povodne pri Vodnom toku Ipeľ 2014 1.36 MB pdf 2.10.2019
Povodne v obci Breznička 2010 vol.2 4.2 MB pdf 2.10.2019
Povodne v obci Breznička 2010 7.96 MB pdf 2.10.2019
Povodňové práce DHZ Breznička 2015 1.09 MB pdf 2.10.2019
Zásahové vozidlo DHZ Breznička 5.45 MB pdf 2.10.2019
Požiar v obci Breznička 2015 5.26 MB pdf 2.10.2019
Požiare 2009-2013 3.08 MB pdf 2.10.2019
Požiare domov 2007 5.91 MB pdf 2.10.2019
Požiarny dozor na koncerte Horkýže slíže 2015 872.8 kB pdf 2.10.2019
Oprava a údržba hasičskej techniky 1.44 MB pdf 2.10.2019
Preberanie protipovodňového prívesu Správa 31 kB pdf 2.10.2019
Preberanie protipovodňového prívesu 6.38 MB pdf 2.10.2019
Dobrovoľný hasičský zbor Breznička 2.1 MB pdf 2.10.2019
História a dosiahnuté výsledky DHZ s mládežou - Diplom-2 7.63 MB rar 2.10.2019
História a dosiahnuté výsledky DHZ s mládežou - Diplom 6.39 MB rar 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Utekáč 2014, 2015 5.71 MB rar 2.10.2019