Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

DHZ

Charakteristika Dobrovoľného hasičského zboru v obci Breznička


V roku 2010 a 2011 sa nám boli pridelené dve vyradené vozidlá HaZZ na zabezpečenie požiarnej ochrany v našej a, v rámci spolupráce, aj susedných obciach . Ide o vozidlo CAS 8 AVIAA -31/K vyrobené v roku 1996, ktoré je vo vybavení DHZ Breznička a vyradené bolo z HaZZ z dôvodu častej poruchovosti čerpadla . Vozidlo FORD MAVERICKvyrobené v roku 1993 určeného na technické zásahy, požiare v prírodnom prostredía na presun ľudí , materiálu v nedostupnom teréne. V roku 2012 nám boli na zabezpečenie BOZP pridelené KR HaZZ BB vyradené ochranné prilby PZ 3a aerosólové hasiace zariadenie HIRO.V roku 2010 nám boli pridelené vyradené tech. prostriedky HaZZ1 x ALP 100 Turbon vyrobený 1970,1 x Odsávač dymu PD 90 vyrobený 1977,ktoré sa snažíme opraviť a udržiavať v pohotovosti. Náš DHZ má čerpadlo1 x PS 12vyrobené 1979 a čerpadlo PS 8 typ H 800 vyrobené 1956.S ú určenéna zásahy pri povodniach a príprave hasičskej súťaže.Podľa zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi obce vykonávajú takzvaný zverený výkon štátnej správy .Zákon č.129 / 2002 Z.z o Integrovanom záchrannom systéme ( v znení zákona č.445/2008 Z.z)určuje pôsobnosť obce a úlohy v rámci koordinácií činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život , zdravie, majetok alebo životné prostredie. Ďalšie úlohy obcí sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č.121/ 2002 Z. z o požiarnej prevencii. Na riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnostikladne vplýva aj činnosť OHZ, v ktorom sú našimi členmi aj zamestnanci HaZZ a pomáhajú odstraňovať zistené nedostatky s osobami, ktoré majú požadovanú odbornúspôsobilosť.NášOHZ je registrovaný vo zvolávacom systéme www.systémhasici.sk

 


Náš DHZ má 20 aktívnych členov a pracuje na udržaní akcieschopnosti uvedenej techniky,školenia a výcviku svojich členov. V prípade povodní, ktoré neobišli v roku 2010 ani našu obec, došlo k zaplaveniu okolitých rodinných domov nachádzajúcich sa v blízkosti vodného toku Ipeľ a Banského potoka.Naši členovia vykonávali čerpacie práce zo zasiahnutých rodinných domov a pri opakovanom čistení zaplavených studní. Počas záplav došlo aj k zrúteniu jedného rodinného domu a potrebnej evakuácii päť člennej rodiny hasičským družstvom z HS Poltár-OR HaZZ Lučenec . Následne im bolo poskytnuté náhradné ubytovanie v spolupráci s ÚSVR v LC ,Obecným úradom Breznička a OHZ pri presunutí rodiny , nábytku a iných nevyhnutných činností. Na žiadosť obcí, kde nemajú zriadený OHZ alebo dostatočné tech. vybavenie,niektoré zásahy boli vykonané aj pre susedné obce z dôvodu, že v našom okrese sú len tri DHZ,ktoré majú cisternové automobilové striekačky .V roku 2012 zasahoval náš DHZ 1x pri požiari rodinného domu v spolupráci s HaZZ ,5 x pri požiari suchej trávy a krovia v katastri našej obce, 1 x pri požiari veľkokapacitného kontajnera, 1 x pri technickom zásahu po upchatí odpadového potrubia v obytnom dome. Veľkú zásluhu na činnosti majú profesionálni hasiči a príslušníci polície, ktorí sú aj našimi členmi DHZ,kde rozvíjajú prácu s mládežouna požadovanej úrovni. Naši členovia vykonali rôzne ukážky a školenia pre žiakov v Základnej škole s Materskou školou v obci Brezničkaa vykonali preventívne kontroly na zabránenie vzniku požiaru . V roku 2002 sa zúčastnili na Medzinárodnej súťažimladých hasičovv Poľsku, kde sa umiestnili na popredných miestach v konkurencii súťažiacich z ČR , MR, AUS , GER, a PĽ. Začiatkom roku 2013 sme vykonali čerpanie vody v rodinných domoch nachádzajúcich sa v blízkosti vodných tokov Ipeľ a Banský potok z dôvodu vyliatia sa z koryta následkom daždivého počasia a spúšťania sa snehu. V mesiaci apríl 2013 členovia DHZ boli nápomocní hasičskému družstvu HaZZ pri požiari rodinného domu č.131 v našej obci , kde pred príchodom profesionálnej jednotky vykonali odpojenie elektrickej energie a vykonávali prvotný zásah .Ďalšie činnosti ako sú práca s mládežou, údržba hasičskej zbrojnice , opravy techniky a zabezpečenie úloh na zníženie rizika vzniku požiaru sa vykonávajú počas celého roka .

e-img-71e-img-3202

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Povodňové práce DHZ Breznička 2015 Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Utekáč 2014, 2015 Veľkosť: 5.71 MB Formát: rar Dátum: 2.10.2019
História a dosiahnuté výsledky DHZ s mládežou - Diplom Veľkosť: 6.39 MB Formát: rar Dátum: 2.10.2019
História a dosiahnuté výsledky DHZ s mládežou - Diplom-2 Veľkosť: 7.63 MB Formát: rar Dátum: 2.10.2019
Dobrovoľný hasičský zbor Breznička Veľkosť: 2.1 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Preberanie protipovodňového prívesu Veľkosť: 6.38 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Preberanie protipovodňového prívesu Správa Veľkosť: 31 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Oprava a údržba hasičskej techniky Veľkosť: 1.44 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Požiarny dozor na koncerte Horkýže slíže 2015 Veľkosť: 872.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Požiare domov 2007 Veľkosť: 5.91 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Požiare 2009-2013 Veľkosť: 3.08 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Požiar v obci Breznička 2015 Veľkosť: 5.26 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Zásahové vozidlo DHZ Breznička Veľkosť: 5.45 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Hasičská stovka Veľkosť: 4.31 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Povodne v obci Breznička 2010 Veľkosť: 7.96 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Povodne v obci Breznička 2010 vol.2 Veľkosť: 4.2 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Povodne pri Vodnom toku Ipeľ 2014 Veľkosť: 1.36 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Oprava Hasičskej zbrojnice v Brezničke Veľkosť: 5.97 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Exkurzia DHZ a ZŠ Breznička na HS Veľkosť: 1.77 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Asistencia DHZ Breznička pri športovom dni - beh 2015 Veľkosť: 1.39 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
2007 Záchrana bociana v obci Breznička Veľkosť: 1.89 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
História Dobrovoľného hasičského zboru Breznička Veľkosť: 4.47 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Polomka súťažné družstvo dievčat 2015 Veľkosť: 1.34 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Utekáč 2015 Veľkosť: 3.73 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Radzovce 2015 Veľkosť: 3.53 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019
Hasičská súťaž v obci Málinec 2014 Veľkosť: 2.72 MB Formát: pdf Dátum: 2.10.2019