• VÝVESNÁ TABUĽA
  • DOKUMENTY
  • OBECNÁ KNIŽNICA
  • KATASTER A CINTORÍN
  • KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
DSC_9693_upr kopie2

Kontakt:

Kultúra a šport

Ocenenie k 70. výročiu ukončenia 2.sv vojny

MO SZPB v Brezničke.

   Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezničke vykonáva svoju činnosť od 1.1.2004. Predsedníčkou organizácie je Oľga Géčová, ktorá prevzatím funkcie ukončila  niekoľkoročné vákuum po smrti bývalého predsedu Pavla Šuľaja.

  V roku 2004 organizácia evidovala 21 členov a patrili do nej aj traja členovia z obce Mládzovo. Priami účastníci povstania a tiež starší členovia už naše rady opustili a tak v súčasnosti je aktívnych 14 členov, väčšinou pozostalí a sympatizanti.

  Svoje aktivity zameriava hlavne na rozhlasové relácie v miestnom rozhlase, návštevy partizána Paľka Murína na cintoríne, účasť detí materskej a základnej školy na členských schôdzach. Každoročne si udalosť SNP pripomína „Povstaleckou vatrou“ na miestnom ihrisku.

  Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2.sv.vojny si  predsedníčka Oľga Géčová prevzala ocenenie ministra obrany Českej republiky za dlhoročnú prácu v organizácii a zároveň za činnosť v oblastnom výbore SZPB v Lučenci, kde pracuje ako členka revíznej komisie.

Pamätaj živý na obete boja

na utrpenie padlých pomysli,

ako šli do ohňa i do príboja

za tvoje sny a tvoje pomysly.

Koľko ich padlo za slobodu

statočných otcov, ba i materí,

skloňme sa v úcte k ich hrobom

a spomienka nech zrak náš rozčerí.

Hokejový turnaj o pohár starostu obce CinobaňaHokejový turnaj o pohár starostu obce Cinobaňa
2016 - 2 miesto 2017 - 2 miesto
Spolková činnosť od roku 1945Spolková činnosť od roku 1945
História Cirkiev na BrezničkeHistória Cirkiev na Brezničke
Kultúra BrezničkyKultúra Brezničky
Ocenenie k 70. výročiu ukončenia 2.sv vojnyOcenenie k 70. výročiu ukončenia 2.sv vojny
Hokejový turnaj amatérov 2016Hokejový turnaj amatérov 2016

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: