• VÝVESNÁ TABUĽA
  • DOKUMENTY
  • OBECNÁ KNIŽNICA
  • KATASTER A CINTORÍN
  • KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
DSC_9693_upr kopie2

Kontakt:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecbreznicka.sk spravuje obec Breznička a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Breznička

Adresa:
Obecný úrad Breznička
985 02  Breznička 206
SLOVENSKO-SLOVAKIA
+421 911 794 180 - starosta

IČO: 00315991
DIČ: 2021237009

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: k 23.09.2019 - 736
Rozloha: 922 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

Všeobecné informácie: breznickapt@gmail.com
Podateľňa: breznickapt@gmail.com
Starosta: Mgr. Branislav Knechta,  e-mail: breznickapt@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: breznickapt@gmail.com

Starosta: Mgr. Branislav Knechta

Tel.:+421 911 794 180

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 903 468 722
Fax.: 
E-mail: breznickapt@gmail.com

Kompetencie:
Obec Breznička je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Breznička je zriadený v: mesto Poltár

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: